บริการภายในสนามบิน บริการสนามบิน บริการของสนามบิน การบริการผู้โดยสาร

Service @ Airport


 • 240x160

  บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอภาษีมุลค่าเพิ่ม ท่านสามารถติดต่อได้ ณ จุดบริการ...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  บริการรับฝากสัมภาระ

  ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการรับฝากกระเป๋า ชั้น 2 บริเวณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

  ข้อมูลการติดต่อท่าอากาศยาน ส่วนบริการท่าอากาศยาน...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  ศูนย์รักษาพยาบาล

  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน คลินิกของสนามบินตั้งอยู่บริเวณ...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  ห้องรับรอง

  ห้องรับรองของ Thai Reyal Silk Lounge หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ...

  อ่านต่อ