จำหน่าไอศครีม, hotdog, เครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
053-922418 
Domestic (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด และเบเกอรี่

Bakery& Ice Cream 
053-200692 
Domestic (Arrival) FL1 
07:00 - 22:00 น.

ร้านไอศกรีม และเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
International (Arrival) FL1 
00:00 - 00:00 น.

จำหน่าย พายและเครืองดื่ม

Bakery& Ice Cream 
053-922289 
International (Arrival) FL1 
07:30 - 19:30 น.