ธนาคารและแลกเปลี่ยนเงินตรา

 จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณต่อไปนี้


อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์


อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ


ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ 1 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์

  • อ่างกา (ดอยอินทนนท์)...
    อ่างกา (ดอยอินทนนท์)    Source : royal-inthanon       อ่างกา เป็นหนึ่งในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของดอยอิน...
  • โรตีโอ่ง (ตาก)...
       โรตีโอ่ง (ตาก) โรตีโอ่ง ได้ยินมาว่าชาวแม่สอดนิยมรับประทานโรตีเป็นอาหารเช้า และโรตีแบบฉบับพิมพ์นิยมของที่นี่ต้องเป็น โ...
  • น้ำตกทีลอซู (ตาก)...
       น้ำตกทีลอซู (ตาก) น้ำตกทีลอซู ธรรมชาตินั้นคือจิตรกรฝีมือเอก ที่สร้างสรรค์ความงามแปลกตาได้อย่างไม่มีใครเทียบ สถานที่แห่งใดท...