ธนาคารและแลกเปลี่ยนเงินตรา

 จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณต่อไปนี้


อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์


อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ


ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ 1 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...