บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินเชียงใหม่

บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินเชียงใหม่

Airport Luggage Storage At Chiang Mai Airport

 บริการติดตามสัมภาระ

สำหรับผู้โดยสารที่ได้ทำการโหลดกระเป๋า และไม่ได้รับกระเป๋าบริเวณสายพาน สามารถติดต่อบริการติดตามสัมภาระได้ 2 จุดด้วยกัน หรือสามารถติดต่อได้ที่ Airline Office ของสายการบินที่ท่านใช้บริการ (ยกเว้นการบินไทยมีห้อง Lost & Found ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) โทร 053-922-100


ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าภายในประเทศ


 

บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...