การบริการที่จอดรถ อัตราค่าบริการที่จอดรถ สนามบินเชียงใหม่ ค่าจอดรถสนามบินเชียงใหม่

บริการลานจอดรถ

 บริการที่จอดรถ
 
พื้นที่จอดรถของสนามบินเชียงใหม่ อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารผู้โดยสาร โดยมีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้
 
 
ลานจอดรถ จำนวน/ขนาด
พื้นที่รวม พื้นที่รวม 12,215 ตารางเมตร

 

แบ่งออกเป็น
พื้นที่ให้เช่าของผู้ประกอบการให้บริการลานจอดรถยนต์ 11,205 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าจอดรถบริการรับ – ส่งผู้โดยสาร 760 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าจอดรถเช่า 250 ตารางเมตร
สามารถให้บริการจอดรถได้จำนวนรวม 886 คัน

 

อัตราค่าจอดรถยนต์ 4 ล้อ
1 ชม.   20 บาท
2 ชม.   30 บาท
3 ชม.  40 บาท
4-12 ชม. 100 บาท
13-14 ชม.                          200 บาท
จอดค้างคืน                      250 บาท

 

อัตราค่าจอดรถยนต์ 6 ล้อ
1 ชม.  50 บาท
2 ชม.  100 บาท
3 ชม.  175บาท
4-12 ชม.                         250 บาท
13-14 ชม.                       250 บาท
จอดค้างคืน                      250 บาท

 รถจักรยานยนต์ จอดฟรี

 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้