การบริการที่จอดรถ อัตราค่าบริการที่จอดรถ สนามบินเชียงใหม่ ค่าจอดรถสนามบินเชียงใหม่

บริการลานจอดรถ

บริการที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ อัตราค่าบริการที่จอดรถภายในสนามบินเชียงใหม่ (ราคาที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่) มีรายละเอียดดังนี้

 
ลานจอดรถ จำนวน/ขนาด
พื้นที่รวม พื้นที่รวม 12,215 ตารางเมตร

 

แบ่งออกเป็น
พื้นที่ให้เช่าของผู้ประกอบการให้บริการลานจอดรถยนต์ 11,205 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าจอดรถบริการรับ – ส่งผู้โดยสาร 760 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าจอดรถเช่า 250 ตารางเมตร
สามารถให้บริการจอดรถได้จำนวนรวม 886 คัน

 

อัตราค่าจอดรถยนต์ 4 ล้อ
8  นาทีแรก ฟรี
9 - 30 นาที 10 บาท 10 บาท
31 นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที 20 บาท
1 ชั่วโมง 31 นาที - 2 ชั่วโมง 30 นาที 30 บาท
2 ชั่วโมง 31 นาที - 3 ชั่วโมง 30 นาที 40 บาท
3 ชั่วโมง 31 นาที - 6 ชั่วโมง 100 บาท
6 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง 200 บาท

 

อัตราค่าจอดรถยนต์ 6 ล้อ
8  นาทีแรก ฟรี
9 - 30 นาที 50 บาท
31 นาที – 2 ชั่วโมง 100 บาท
2 ชั่วโมง 1 นาที - 3 ชั่วโมง 175บาท
3 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง 250 บาท

 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้