บริการถ่ายรูปสำหรับทำหนังสือเดินทาง

 

 บริการถ่ายรูปสำหรับทำหนังสือเดินทาง

บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการรูปถ่ายสำหรับประกอบการทำหนังสือเดินทาง ค่าบริการ 300 บาท หรือ 75 หยวน บริเวณประตูทางออกลงเครื่องระหว่างประเทศ

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...