บริการรับฝากกระเป๋า

 

 บริการรับฝากกระเป๋า

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่อยากแบกสัมภาระติดตัว ทางสนามบินเชียงใหม่มีบริการรับฝากกระเป๋าให้บริการตรงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 ในราคา 200 บาทต่อวันสำหรับ 1 Locker ติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. เป็นต้นไป

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ...
      ตามเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิงมีฟาร์มกล้วยไม้อยู่หลายแห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกและหาดูได้ยากไว้ด้ว...
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่)...
       วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่) วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเช...