บริการเครือข่ายโทรศัพท์

 

 บริการเครือข่ายโทรศัพท์

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการซื้อ Package Sim หรือใช้บริการอื่นๆ ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเครือข่ายโทรศัพท์ไว้คอยบริการครบทั้ง 3 เครือข่าย บริเวณจุดดังต่อไปนี้

TRUE MOVE 4 จุด

 บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าภายในประเทศ
 บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ  
 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1

 

ภายในประเทศ


ระหว่างประเทศ

 

DTAC 1 จุด

 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1

AIS 4 จุด

 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1ประตู8
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 บริเวณทางเชื่อมติดกับ Samurai Wifi
 ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ
 ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...