ห้องสุขา

 

 ห้องสุขา


1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 9 จุด

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 3 จุด คือ บริเวณ Gate3, 5 และ 14
ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้า 1 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 3 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น2 2 จุด

 

 

2. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 7 จุด

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 2 จุด คือ บริเวณ Gate3,4 และ 8
ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้า 2 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 2 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น2 1 จุด

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...