ประตูทางเข้า สนามบินเชียงใหม่


 ประตูทางเข้า สนามบินเชียงใหม่


สนามบินเชียงใหม่ มีทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีด้วยกัน 9 ประตูดังนี้

ประตู 1   สำหรับทางออกบริการรถแท็กซี่และรถลีมูซีน
ประตู 2   ประตูทางออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ประตู 3   ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ประตู 4   ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ประตู 5   ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ประตู 6   ประตูทางออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประตู 7   ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประตู 8   ประตูทางออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประตู 9   สำหรับทางออกบริการรถตู้สาธารณะ (Airport Shuttle Bus)


 

ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

 

ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...