เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินเชียงใหม่


 เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินเชียงใหม่


ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in ทั้งหมด 59 Rows คอยให้บริการการและรองรับผู้โดยสารขณะทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1 – 26
Row 1-3 Air Asia
Row 4-5 Bangkok Airways
Row 6 Tiger Air
Row 15-16 Thai Airways
Row 19-21 China Eastern / China Pacific / Cathay Pacific
Row 23-25 China Southern

 

 

ผู้โดยสารภายในประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 27 – 59
Row 32-35 Thai Airway
Row 36-38 Thai Smile
Row 39-43 Lion Air
Row 47-50 Nok Air
Row 51-55 Thai Air Asia
Row 56-59 Bangkok Airways

 

 

นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...