รถเข็นสำหรับผู้พิการ


 รถเข็นสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการหรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถแจ้งกับทางสายการบินและท่าอากาศยานล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมรถเข็นไว้คอยบริการตลอดช่วงเวลาที่มาถึงสนามบินและก่อนขึ้นเครื่อง โดยติดต่อได้ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1

 


ที่นั่งสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

 

บริเวณด้านในประตูทางออกขึ้นเครื่อง

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...