เครื่องล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน


 เครื่องล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งทางสนามบินได้ติดตั้งเครื่องล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1

 

  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • Myst Rooftop Bar & Restaurant (Chiang Mai)...
       Myst Rooftop Bar & Restaurant (เชียงใหม่) ขยายสาขามาจากสาขาทองหล่อ กลายเป็นอีกหนึ่งร้านของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้อ...
  • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์...
      ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ท...