Top Travel in Thailand is the most popular tourist destination

ปางช้าง เชียงใหม่ อีกมุมหนึ่งที่น่าไปสัมผัส

ปางช้าง เชียงใหม่ อีกมุมหนึ่งที่น่าไปสัมผัส

           เรารู้สึกราวกับหลุดไปในอีกโลกหนึ่ง อารมณ์ประมาณ Lost in the Jungle...

read more
“ดอยอ่างขาง” โครงการหลวงแห่งแรก น้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงประชา

“ดอยอ่างขาง” โครงการหลวงแห่งแรก น้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงประชา

      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล...

read more
Топ Торговый & Развлечения в Чиангмай

Топ Торговый & Развлечения в Чиангмай

   Топ Торговый & Развлечения в Чиангмай     Чиангмай ... Кроме природных достопримечательностей,...

read more
Лучшие места для посещения в Чианг Май

Лучшие места для посещения в Чианг Май

    Лучшие места для посещения в Чианг Май         Чиангмай...Обзорная экскурсия по самых больших...

read more