ร้านอาหาร ขายอาหารประเภทตามสั่งและข้าวซอย

Restaurants 
053-922135 
Domestic (Arrival) FL1 
07:00 - 22:00 น.

ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

Restaurants 
053-922179 
Domestic (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้านอาหารไทยและขนม ภายใต้ยี่ห้อ การบินไทย

Restaurants 
053-922287 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

Restaurants 
053-922179 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้าน Bill Bentley Pub เป็นการดูแลของบรัษท ซีเลค เซอวิสพาร์ทแอร์ จำกัด ซึ่งเป็นร้านเครื่องดื่ม+กาแฟ+ร้านอาหาร

Restaurants 
053-922412 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และเบเกอรี่

Restaurants 
International (Departure) FL2 
00:00 - 00:00 น.