ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Popular Destination in the rainy season of Chiang ...
     Popular Destination in the rainy season of Chiang Mai.  Recommended by Rabbit Daily    In mid September, this way. It&#...
  • Huai Tor Elephant Camp...
    Huai Tor Elephant Camp (Mae Hong Son)   Enjoy the elephant into the forest to see the trees of nature. A breath of fresh air to fill...
  • ตลาดหมู่บ้านนุโพ (ตาก)...
       ตลาดหมู่บ้านนุโพ (ตาก) ตลาดหมู่บ้านนุโพ  ระหว่างทางไปหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง ซึ่งอยู่สุดชายแดนไทย-พม่านั้น จะผ่านศูนย์อพยพ...