ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Khun Chang Khien...
     Khun Chang Khien 'Pink land view Sakura of Thailand.'     Khun Chang Khien Or at the research station and agricul...
  • Doi Mon Chong (Chiang Mai)...
        Doi Mon Chong (Chiang Mai) Doi Mon Chong  is located in Omkoi Wildlife Sanctuary, Tambon Omkoi, Chiangmai. The natu...
  • Hariphunchai National Museum( LamPhun )...
       Hariphunchai National Museum (Lamphun) Hariphunchai National Museum is situated at Inthayongyot Road, Nai Mueang District, Amph...