ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบการดำเนินงาน 28 ปี

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบการดำเนินงาน 28 ปี

เมื่อวันที่ มีนาคม 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การดำเนินงาน ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)  ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. อดีตผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ผู้แทนสายการบิน ผู้ประกอบการ และพนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญดังกล่าวจำนวนมาก โอกาสเดียวกันนี้ นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) และนาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสื่อมวลชนร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง