การให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่   คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย/โคมควัน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อการบินและอากาศยาน การให้บริการของท่าอากาศยานเ

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) มีเที่ยวบินที่ยกเลิกทำการบินจำนวน 15...


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบการดำเนินงาน 28 ปี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การดำเนินงาน ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนาวาอากาศเอก สมัย จันทร...


Read More
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาแผนรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ปีงบประมาณ 2559-2562 ณ โรงแรมเลอ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน

แม้จะผ่านพ้นช่วงเฉลิมฉลองของคนไทยเชื้อสายจีน ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนไปแล้ว แต่สำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดบรรยายธรรมะกับงานบริการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ธรรมะกับการทำงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต...


Read More
วิทยาลัยการทัพบกเยี่ยมชมท่าอากาศยานเชียงใหม่

           เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์...


Read More
ประธานตรวจสอบเดินทางตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ (สตส.) นำโดยนายนันทศักดิ์ พูลสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ ทอท. เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนาวาอากาศเอก วิสูธ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่สนับสนุนเงินป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 10,000.- บาท ให้แก่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High Season 2015-2016 โดยนอกจากเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและพร้อมใช้งานแล้ว ยังจัดกิจกรรมดึงดูด   ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดโครงการ AOT พี่อาสา โดยให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น แก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบ

               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางสาวสหัทยา รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ AOT พี่อาสา ประจำปี 2558...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ปล้นยึดอากาศยาน

            เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมบางส่วนตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2558 บทที่ 11...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต สร้างบรรยากาศ และประสบการณ์การสัมผัสวิถีชีวิตของล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยว

           ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต สร้างบรรยากาศ และประสบการณ์การสัมผัสวิถีชีวิตของล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยว             ...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8089 ซึ่งทำการบินมาจากนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการบินสัปดาห์ละ 3 วัน คือ...


Read More
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมมอบของที่ระลึกและต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 18 ล้าน

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมมอบของที่ระลึกและต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 18 ล้าน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตามโครงการ “ทุกล้านคน...


Read More
 ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8089

                 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8089 ซึ่งทำการบินมาจากนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน...


Read More
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล...


Read More