จำหน่ายชุดนอน

Fashion & Accessories 
053-922121 
Domestic (Arrival) FL1 
07:00 - 21:00 น.

ร้านขายอัญมณี เครื่องประดับ และเครื่องเพชร

Fashion & Accessories 
053-205455 
Domestic (Arrival) FL1 
07:30 - 21:30 น.

จำหน่ายจิวเวอรี่และเครื่องประดับ

Fashion & Accessories 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของที่ระลึกแนวชาวเขา

Fashion & Accessories 
053922438 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 23:00 น.

จำหน่ายสินค้าจากดอยตุง ถุงผ้า ผ้าพันคอ และอาหารทานเล่น ประเภทถั่ว แมคคาเดเมี่ย

Fashion & Accessories 
0821837184 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเสื้อผ้าไทย แนวประยุกต์สำหรับสตรี

Fashion & Accessories 
0821837184 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายเครื่องประดับไข่มุก

Fashion & Accessories 
053200045 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเสื้อผ้าลำลอง ผ้าฝ้าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

Fashion & Accessories 
053922455 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเสื้อผ้าลำลอง ผ้าฝ้าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

Fashion & Accessories 
Domestic (Departure) FL2 
00:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ เพชร พลอย

Fashion & Accessories 
Domestic (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ เพชร พลอย

Fashion & Accessories 
International (Arrival) FL1 
00:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของที่ระลึก ไม้,ผ้าฝ้าย,กระเป๋า และเครื่องสาน

Fashion & Accessories 
081-8813536 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ เงิน พลอย อัญมณี

Fashion & Accessories 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ

Fashion & Accessories 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.