จำหน่ายชุดนอน

Fashion & Accessories 
053-922121 
Domestic (Arrival) FL1 
07:00 - 21:00 น.

จำหน่ายจิวเวอรี่และเครื่องประดับ

Fashion & Accessories 
Domestic (Arrival) FL1 
08:00 - 20:30 น.

ร้านขายอัญมณี เครื่องประดับ และเครื่องเพชร

Fashion & Accessories 
053-205455 
Domestic (Arrival) FL1 
07:30 - 21:30 น.

จำหน่ายเสื้อผ้าไทย แนวประยุกต์สำหรับสตรี

Fashion & Accessories 
082-1837184 
International (Arrival) FL1 
07:00 - 22:00 น.

ร้านขายเครื่องประดับไข่มุก

Fashion & Accessories 
053-200045 
International (Arrival) FL1 
07:00 - 22:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ เพชร พลอย

Fashion & Accessories 
International (Arrival) FL1 
00:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับ เพชร พลอย

Fashion & Accessories 
International (Arrival) FL1 
00:00 - 00:00 น.