จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงทุกชนิด เช่น ดอกไม้ ผัก ผลไม้สดทุกชนิด

Convenience Stores 
053922127 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายเครื่องประดับและของตกแต่งทำจากดีบุก 90% เงินแท้ 10%

Convenience Stores 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.