จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงทุกชนิด เช่น ดอกไม้ ผัก ผลไม้สดทุกชนิด

Convenience Stores 
053-922127 
Domestic (Arrival) FL1 
06:30 - 22:00 น.

ร้านขายสินค้าสะดวกซื้อ

Convenience Stores 
084-1512828 
International (Departure) FL2 
07:00 - 00:00 น.