ร้านจำหน่ายเบอร์เกอร์

Fast food & Snacks 
053-922218 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้านเบอร์เกอร์

Fast food & Snacks 
053-272433 
International (Arrival) FL1 
05:30 - 22:00 น.