ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
053-922179 
Domestic (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Coffee Shop 
Domestic (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด และเบเกอรี่

Coffee Shop 
053-200692 
Domestic (Arrival) FL1 
07:00 - 22:00 น.

ร้านกาแฟ และเบเกอรี่

Coffee Shop 
International (Arrival) FL1 
00:00 - 00:00 น.

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
053-922179 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้าน Bill Bentley Pub เป็นการดูแลของบรัษท ซีเลค เซอวิสพาร์ทแอร์ จำกัด ซึ่งเป็นร้านเครื่องดื่ม+กาแฟ+ร้านอาหาร

Coffee Shop 
053-922412 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และเบเกอรี่

Coffee Shop 
International (Departure) FL2 
00:00 - 00:00 น.