Blackcanyon Coffee

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

  • Restaurants
  • International (Arrival) FL1
  • 06:00 - 22:00น.
  • 053922179
  • ร้าน Blackcanyon ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านที่ชอบการดื่มกาแฟนั่งเล่นแบบชิวต้องร้านนี้เลย ร้านตั้งอยู่ระหว่างร้านข้าวซอยเฮ้าส์ และร้านมาพัส บริเวณประตูทางออก1