จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ

Duty Free Shop 
053922275 
International (Arrival) FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ปลอดภาษี

Duty Free Shop 
053922275 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายขนมและของฝากปลอดภาษี

Duty Free Shop 
053922275 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มปลอดภาษี

Duty Free Shop 
053922275 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.
  • ขุนช่างเคี่ยน...
     ขุนช่างเคี่ยน 'ดินแดนสีชมพู จุดชมซากุระเมืองไทย'     ขุนช่างเคี่ยน หรือที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่าง...
  • 神秘岛屋顶酒吧和餐厅 (清迈)...
     神秘岛屋顶酒吧和餐厅 (清迈) 扩展通洛成了游客的地方开店,试图得到一个鸡尾酒彩虹投7中7的彩色玻璃的城市之一。鸡尾酒,更容易享受它。不只是酷,别致的菜单只。该餐厅在顶视图夜灯双龙。 地点:玛雅购物中心楼Nimman公寓山的Huay Kaew路上6。 ...
  • 皇家农业站他侬...
       皇家农业站他侬清迈 与国王“。他意识到国家安全的威胁。鸦片种植和砍伐森林的轮作。他是国王希望帮助他在耕地永久性的领域取得的人。周五2522皇家项目基金会成立。 “他侬皇家项目研究站”为研究植被使用。这有助于提高生产力和...